...:::RYBÁŘI - KOŠŤÁLOV:::...
Dnes je čtvrtek 24. září 2020 . Svátek má Jaromír.
"; //nadpis h3 echo "

registrace administrace

"; //echo "
Proč se registrovat?
"; //echo "
//

Proč se registrovat na RYBARI-KOSTALOV.CZ ?

//
    //
  • //
  • //
  • //
  • //
// //
"; //formular echo "
"; $resulte=MySQL_Query("SELECT * FROM imgcod ORDER BY rand() LIMIT 1 "); while($row = MySQL_Fetch_Row($resulte)): $H=md5($row[2].$row[1]); echo "
"; echo "

Registrace nového uživatele

"; echo "
"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


"; echo "


"; echo "


*

"; echo "
"; echo "


*
* Takto označené položky jsou povinné !

"; echo "
"; //echo "
"; //echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
"; endwhile; mysql_free_result($resulte); echo "
"; break; case "snd": //odstranim nebezpecne znaky $jmeno=Htmlspecialchars(addslashes($mcon1)); $prijmeni=Htmlspecialchars(addslashes($mcon2)); $nick=Htmlspecialchars(addslashes($mcon3)); $text=Htmlspecialchars(addslashes($mcon4)); $heslo=Htmlspecialchars(addslashes($mcon5)); $heslo2=Htmlspecialchars(addslashes($mcon6)); $tlf=Htmlspecialchars(addslashes($mcon7)); $mail=$mcon8; $web=$mcon9; //promenne pro zapis textu $popisavatara="RYBARI-KOSTALOV - $nick"; //overeni kodu $resul = MySQL_Query("SELECT * FROM imgcod WHERE cislo_i='$OO' "); while ($row = MySQL_Fetch_Row($resul)): $klic=$row[1]; $koda=$row[2]; endwhile; mysql_free_result($resul); if($koda==''): echo "
CHYBA - Zadal jsi špatné číslo !

zpátky na formulář
"; endif; if($OO==''): echo "
Neopsal jsi žádné číslo !!!

"; endif; $hasha=md5($koda.$klic); if($hasha==$ha): $povoleno="ano"; //overeni vsech poli if ($jmeno == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi jméno !

zpátky na formulář"); endif; if ($prijmeni == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi Příjmení!

zpátky na formulář"); endif; if ($nick == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi Nickname!

zpátky na formulář"); endif; if ($tlf == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi Telefon!

zpátky na formulář"); endif; if ($mcon8 == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi Mail!

zpátky na formulář"); endif; if ($heslo == ""): die("
CHYBA - Zapomněl jsi Heslo!

zpátky na formulář"); endif; //zjistime jestli uz takovy nick neni zaregistrovany $result=MySQL_Query("SELECT * FROM user WHERE nick_user = '$nick' "); if (mysql_num_rows($result)): die("
CHYBA - Takový nickname již existuje!
Zvol si jiné !
zpátky na formulář
"); endif; //////////////////////////////////////// if($mcon9 == "http://"): $mcon8=""; endif; //overeni, zda pole s hesly jsou stejna if($heslo != $heslo2): die("
CHYBA - Ověření hesla se neshoduje, zadejte je prosím znovu!

zpátky na formulář"); endif; //zpracovani avatara //vytvoreni nazvu souboru $opravnazev=strtr($nick,"ĚŠČŘŽÚŮÝÁÍÉěščřžúůýáíé ","ESCRZUUYAIEescrzuuyaie_"); $nazev_souboru=$opravnazev."_1.jpg"; ///////// if ($the_file<>"none"): if (is_uploaded_file($_FILES['the_file']['tmp_name'])): $name = $_FILES['the_file']['name']; move_uploaded_file($_FILES['the_file']['tmp_name'], "./photos/$name"); $zdroj="./photos/$name"; // Pomery stran $max_width = 500; $max_height = 500; list($width, $height) = getimagesize($zdroj); $ratioh = $max_height/$height; $ratiow = $max_width/$width; $ratio = min($ratioh, $ratiow); // Nove rozmery $width = intval($ratio*$width); $height = intval($ratio*$height); $cil="./photos/$nazev_souboru"; $obr = getimagesize($zdroj); $obraz = imagecreatefromjpeg($zdroj); $novy_obr = imagecreatetruecolor($width, $height); imagecopyresampled($novy_obr, $obraz, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $obr[0], $obr[1]); //////////////////////////////////////// // tady napiseme nejaky text do fotky...si teda myslim :-) $text_color=ImageColorAllocate($novy_obr, 204, 204, 204); imagestring($novy_obr, $font, 18, 9, $popisavatara, $text_color); imagejpeg($novy_obr, $cil, 85); $new2="nahled_".$nazev_souboru; $cil2="./photos/$new2"; $obr2 = getimagesize($cil); $obraz2 = imagecreatefromjpeg($cil); $nova_sirka2 = $obr2[0] * 0.11; $nova_vyska2 = $obr2[1] * 0.11; $novy_obr2 = imagecreatetruecolor($nova_sirka2, $nova_vyska2); imagecopyresampled($novy_obr2, $obraz2, 0, 0, 0, 0, $nova_sirka2, $nova_vyska2, $obr2[0], $obr2[1]); imagejpeg($novy_obr2, $cil2, 95); if(unlink("./photos/$name")): //echo"
Úspěšně jsi vložil tuto novou fotku :-)
$name
$nazev_souboru
"; //echo "

"; endif; endif; endif; ////////////////////////////////////////////////////// //zjistit poslední zápis do databáze $result=MySQL_Query("SELECT Max(id_user) AS 'Max' FROM user "); $rowma = MySQL_Fetch_Row($result); //přičtením jedné vytvoříme nové id v pořadí $rowma = $rowma[0]+1; //zakodujeme usera - jeho heslo ----- $kodus=md5($heslo.$k); $kodus2=md5($rowma.$k); //zapíšeme do databáze nový záznam do user se všemi daty $registrace=MySQL_Query("INSERT INTO user VALUES ('$rowma','editor','$time','$jmeno','$prijmeni','$nick','$kodus','$tlf','$mcon8','$mcon9','$nazev_souboru','$new2', '','$mcon4') "); echo "
Ahoj $nick, právě ses úspěšně zaregistroval na webu rybari-kostalov.cz . K úplnému dokončení registrace ti byl zaslán potvrzovací mail.
"; //vytvorim pripravu pro potvrzujici mail $to="rajecc@gmail.com";$subject="Nový uživatel z webu www.rybari-kostalov.cz";$headers="from:$jmeno <$mcon8>";$headers .= ">\n"; $headers .= "X-Sender: \n"; $headers .= "X-Mailer: PHP\n";$headers .="X-Priority: 4\n";$headers .="Content-Type: text/html; charset=utf-8\n";$subject2="Potvrzení registrace z webu www.rybari-kostalov.cz";$headers2="from:RYBARI ";$headers2 .= ">\n"; $headers2 .= "X-Sender: \n"; $headers2 .= "X-Mailer: PHP\n";$headers2 .="X-Priority: 4\n";$headers2 .="Content-Type: text/html; charset=utf-8\n"; $obsah_zpravy="Registrace z webu www.rybari-kostalov.cz
Registrace z webu www.rybari-kostalov.cz
Zaregistroval se nový člověk na webu www.rybari-kostalov.cz s těmito údaji:
Jméno:
$jmeno
Příjmení:
$prijmeni
Nickname:
$nick
Telefon:
$tlf
Mail:
$mcon8
Web:
$mcon9
O sobě:
$text
"; //opravit odkaz na radce 289 na pravou adresu $obsah_zpravy2="Potvrzeni registrace z webu www.rybari-kostalov.cz
Potvrzení registrace z webu www.rybari-kostalov.cz
Zaregistrovali jste se na webu www.rybari-kostalov.cz s těmito údaji:
Jméno:
$jmeno
Příjmení:
$prijmeni
Nickname:
$nick
Telefon:
$tlf
Mail:
$mcon8
Web:
$mcon9
O sobě:
$text
Pro dokončení registrace klikněte na tento odkaz : DOKONČENÍ REGISTRACE
"; //posleme mail jak novemu klientovi, tak na x-pert //odeslani mailu do rybari-kostalovif (mail($to, $subject, $obsah_zpravy, $headers)):echo "";else:echo"
Vaše objednávka nebyla odeslána !!!
";endif;//odeslani potvrzujiciho mailu klientoviif (mail($mail, $subject2, $obsah_zpravy2, $headers2)):echo "";else:echo"
Vaše objednávka nebyla odeslána !!!
";endif; endif; //a znovu formular echo "
"; //nadpis h3 echo "

registrace draka

"; //formular echo "
"; $resulte=MySQL_Query("SELECT * FROM imgcod ORDER BY rand() LIMIT 1 "); while($row = MySQL_Fetch_Row($resulte)): $H=md5($row[2].$row[1]); echo "
"; echo "

Registrace nového člena

"; echo "
"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


*

"; echo "


"; echo "


"; echo "


*

"; echo "
"; echo "


*
* Takto označené položky jsou povinné !

"; echo "
"; //echo "
"; //echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
"; endwhile; mysql_free_result($resulte); echo "
"; endswitch; ?>